Het vrouwenkoor

Ons koor werd opgericht in 1989 in Leens. De zangeressen komen uit Leens en dorpen in de omgeving. Pro Musica repeteert wekelijks op de donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in Pro Rege. Op dit moment zijn er 15 leden:
1e sopraan:
Ciska Ploeger, Truida v.d Luit, Martina de Vries,
Hieltje van Dijk
2e sopraan:
Marjolein Akse, Carola Koksma, Alie Schuitema, Anneke Boer, Klasiena de Vries, Minke Portengen
Alt:
Willy Noorda, Anneke Offringa, Hillie Mollema, Marije Bruijn

We nemen regelmatig deel aan concoursen en korenfestivals en verlenen medewerking aan diverse kerkdiensten.
Pro Musica op Schier

Voor aanvragen voor optredens of medewerking aan kerkdiensten kunt u contact opnemen met het bestuur (menuknop ‘informatie en contact’)