Pro Musica

Ons koor werd opgericht in 1989 in Leens.
De zangeressen komen niet alleen uit Leens, maar ook uit de dorpen in de omgeving.
Pro Musica telt momenteel 16 leden,  verdeeld over de stemmen :

eerste sopranen, tweede sopranen en alten.

1e sopraan
:
Rennie Woltjer, Ciska Ploeger, Truida v.d Luit, Martina de Vries,
Hieltje van Dijk, Evelien Aalberts
2e sopraan:
Marjolein Akse, Carola Koksma, Alie Schuitema, Anneke Boer, Klasiena de Vries, Minke Portengen
Alt:
Willy Noorda, Anneke Besseling, Anneke Offringa, Hillie Mollema

Wij staan onder leiding van dirigent John Schreurs.   Hij stelt zichzelf hier aan u voor  :
John (2)

“Van oorsprong ben ik een geboren Limburger (Baarlo).
Sinds 1983 woon ik in het noorden, op dit moment in Grijpskerk.
Na de middelbare school (Atheneum) bezocht ik het conservatorium in Maastricht,
waar ik ben afgestudeerd in de hoofdvakken Schoolmuziek (1983) en HaFaBra-directie (1984) .
Al vanaf 1980 dirigeer ik koren en sinds 1986 ook muziekkorpsen.
Ik heb geen uitgesproken voorkeur voor een muziekgenre. Ik hou van klassiek, pop, jazz en ga zo maar door.  
Naast het leiden van muziekkorpsen dirigeerde ik diverse jeugdkoren, gemengde koren en gospelkoren.
Ook zong ik in-  en dirigeerde ik een eigen zanggroep.
Momenteel ben ik dirigent van twee koren:  Chr. Vrouwenkoor Pro Musica uit Leens
en Gospelkoor Simi Jadech uit Appingedam. Tevens ben ik dirigent van Chr.Muziekvereniging Jeduthun uit Nijega-Opeinde.
Daarnaast ben ik fulltime werkzaam als adviseur cultuur & onderwijs en coördinator bij KunstStation C , het bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen.

Website John

Pro Musica repeteert wekelijks, op de donderdagavond.
We nemen regelmatig deel aan concoursen en korenfestivals en verlenen medewerking aan diverse kerkdiensten.
Pro Musica op Schier

Voor aanvragen voor optredens of medewerking aan kerkdiensten kunt u contact opnemen met het bestuur (menuknop ‘informatie en contact’)