Informatie en contact

Christelijk Vrouwenkoor Pro Musica repeteert iedere donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 u.   in “Pro Rege”  achter de Andreaskerk aan de Valge in Leens.

Voor informatie, het aanvragen van optredens etc.  kunt u contact op nemen met het bestuur.

Voorzitter:
Hieltje van Dijk, Tuins 19, 9965 SB Leens, tel.0595 572315

Secretaris:
Anneke Offringa, Hoofmeester 55, 9951 LB Winsum, tel. 0595-441247

Penningmeester:
Martina de Vries, v.d.Munniklaan 34, 9965 RR Leens, tel. 0595 572558

Algemeen adjunct:
Rennie Woltjer, Bekemalaan 10, 9989 CN Warffum, tel. 0595-424246

Waarnemend adjunct:
Carola Koksma, Zr Westerhofstraat 15, 9965 PH Leens, tel 0595-789904

Email: promusicaleens@outlook.com

Wij hebben ook een facebookpagina: zoek op Chr Vrouwenkoor Pro Musica