Informatie en contact

Christelijk Vrouwenkoor Pro Musica repeteert iedere donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 u.   in “Pro Rege”  achter de Andreaskerk aan de Valge in Leens.

Voor informatie, het aanvragen van optredens etc. kunt u contact op nemen met het bestuur, via het emailadres: promusicaleens@outlook.com

Voorzitter:
Hieltje van Dijk, Leens

Secretaris:
Minke Portengen,  Vierhuizen

Penningmeester:
Anneke Boer, Warffum

Algemeen adjunct:
Carola Koksma,  Leens