projecten

Zoals onderstaande posters laten zien, organiseert Pro Musica samen met haar dirigent om de paar jaar een speciaal muzikaal project.
Zo hadden wij in 2006 samen met het het toenmalig Christelijk Mannenkoor Leens ter gelegenheid van de 250e geboortedag van Mozart een Mozart-concert.

In 2010 voerden wij met  het Mannenkoor Laudate Dominum uit Zuidhorn, tijdens het door hen georganiseerde concert,  de prachtige Messe Solenelle van Gounod uit.

In 2012 was er de indrukwekkende uitvoering van The Crucifixion van John Stainer,  samen met Mannenensemble Ad Libitum (voorheen Chr.Mannenkoor Leens)  en een aantal projectzangers.

In 2014 hadden wij ons 25-jarig jubileumconcert waar wij samen met een aantal mannelijke projectzangers het bijzonder mooie Requiem van Fauré uitvoerden.

In 2018 brachten wij samen met ruim 40 projectzangers, de Deutsche Messe van Schubert ten gehore in een bomvolle Petruskerk.

In 2019 vierden wij het 30-jarig jubileum met een feestelijk concert in de sfeervolle Petruskerk te Leens. Samen met mannelijke projectzangers werd het prachtige werk “Sacred Songs” van de Engelse componist Karl Jenkins uitgevoerd. Ook sopraan Ellen Klopstra en een klein orkest verleenden hieraan hun medewerking. Dit alles onder de inspirerende leiding van John Schreurs.

2019

2018

2014